Menu Sluiten

Privacybeleid

Tisan Internetdiensten BV, statutair gevestigd te Ouddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tisan Internetdiensten BV
Steenkreek 24
3253 EG Ouddorp

Tisan Internetdiensten is te benaderen via het volgende e-mailadres:
info@spijkermat.com

Website van Tisan Internetdiensten:
https://www.tisan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tisan Internetdiensten verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als cliënt aan Tisan Internetdiensten en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

– voor- en achternaam of initialen en achternaam
– geboortedatum (niet verplicht)
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer (IBAN)

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door Tisan Internetdiensten georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spijkermat.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tisan Internetdiensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het inschrijven van cliënten
– u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
– verzenden van onze Nieuwsbrieven
– het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Tisan Internetdiensten op social media, die   tijdens door Tisan Internetdiensten georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Tisan Internetdiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u student en na het afstuderen bij Tisan Internetdiensten bewaart Tisan Internetdiensten uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
– opzeggen
– overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden
Tisan Internetdiensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegeaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tisan Internetdiensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tisan Internetdiensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Tisan Internetdiensten een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spijkermat.com.

Tisan Internetdiensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tisan Internetdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van Tisan Internetdiensten via info@spijkermat.com